Geschiedenis

Stichting Proyecto Yannick is opgericht op 23 oktober 2008 naar aanleiding van de geboorte van Yannick in Celendín, Peru. Yannick werd geboren met downsyndroom, waardoor zijn ouders erachter kwamen dat er in Celendín vrijwel geen of onjuiste informatie over voorhanden was. Hulp van deskundigen zoals een kinderarts, logopedist of fysiotherapeut was er nog veel minder. Ouders weten meestal niet welke mogelijkheden hun kinderen hebben, hebben geen reëel beeld van wat hun kinderen kunnen leren en bereiken en laten hen over het algemeen opgroeien zonder hen naar school te laten gaan of te voorzien in een andere vorm van onderwijs. Vaak schamen ouders zich voor hun gehandicapte kind. Ze stoppen het weg of onderhouden het soms zelfs als een beest. In de minder schrijnende gevallen willen de ouders wel, maar krijgen ze te maken met het gebrek aan kennis; men wordt verkeerd voorgelicht en loopt tegen muren aan. In de grotere steden en/of aan de kust is de situatie iets beter, maar niet veel. Bovendien krijgen gezinnen met een kind met een handicap in tegenstelling tot in Nederland, geen enkele financiële ondersteuning voor ondersteuning en/of begeleiding, ook niet wanneer het een één ouder gezin betreft. (Er is ook geen bijstand, ww, kinderbijslag, toeslagen voor mensen met weinig inkomen, kortom: niets). Slechts wanneer er sprake is van een meervoudig gehandicapt gezinslid in een situatie van extreme armoede, krijgt men in een aantal gevallen een beperkte vergoeding. Dit staat echter niet in verhouding tot de benodigdheden van het kind.

De start was in Celendín, waar we nog steeds werkzaam zijn, zij het op kleinere schaal. Sinds 2015 zijn we ook werkzaam in Cajamarca en in een aantal gevallen zelfs in Lima en landelijk.

Het bestuur van Stichting Proyecto Yannick is zeer bekend met de situatie in Perú. De oprichtster Susan van der Wielen (moeder van Yannick) woonde een groot aantal jaren in Celendín en Cajamarca. We hebben hard gewerkt om een kleine, maar krachtige organisatie op te zetten, volgens de voor stichtingen geldende regels en normen.

Susan en Yannick