Wat we doen

Stichting Proyecto Yannick probeert de situatie van mensen met Downsyndroom (en handicaps met raakvlakken daaraan) te verbeteren door het geven van informatie, zowel aan de mensen zelf en hun omgeving, als aan de maatschappij in het algemeen om de beeldvorming positief te beïnvloeden en met name ook een reëel beeld te geven.

Door het organiseren van cursussen en lezingen over onderwerpen met betrekking tot Downsyndroom en andere handicaps, gericht op diverse groepen van betrokkenen (zowel professioneel als informeel), proberen we de kennis te vergroten.

Daarnaast ondersteunen we met individuele bijlessen, therapieën, early stimulation en proberen we de omgeving van het kind, jongere en/of volwassene te stimuleren om ook bij de ontwikkeling betrokken te zijn.

In de Pers