Wie we zijn

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Proyecto Yannick is het ondersteunen, stimuleren en begeleiden van personen (kinderen, jongeren en volwassenen) met downsyndroom (of een handicap met raakvlakken daaraan), alsmede hun omgeving (ouders / opvoeders / begeleiders in Cajamarca en omgeving) om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en hen daardoor zo volledig mogelijk deel uit te kunnen laten maken van de maatschappij.

Visie

De achterliggende visie achter deze doelstellingen is dat er in het departement Cajamarca en omgeving een groot aantal kinderen/jongeren met downsyndroom is, terwijl er te weinig informatie/hulp geboden wordt, waardoor ze onvoldoende gestimuleerd worden deel te nemen aan de maatschappij. De ouders hebben geen realistisch beeld van wat hun kinderen kunnen leren/bereiken en laten hen over het algemeen opgroeien zonder naar school te gaan of een andere vorm van onderwijs. Bovendien is er geen goed onderwijs voor kinderen met downsyndroom. De integratie in het gewone onderwijs staat nog in de kinderschoenen. En daarnaast is er niet voldoende of incorrecte kennis aanwezig in de medische wereld. De kosten van ondersteuning en/of therapie zijn over het algemeen ook hoog, waardoor dat wat er is, slechts voor een kleine groep toegankelijk is.

Werkwijze

Stichting Proyecto Yannick probeert de situatie van mensen met downsyndroom (en handicaps met raakvlakken) te verbeteren door het geven van informatie, zowel aan de mensen zelf en hun omgeving, als aan de maatschappij in het algemeen om de beeldvorming positief te beïnvloeden en in het bijzonder ook een reëel beeld te geven. We ondersteunen in een aantal gevallen met individuele bijlessen, therapieën, early stimulation, maar voornamelijk proberen we de omgeving van het kind/jongere/volwassene te stimuleren om bij de ontwikkeling betrokken te zijn. We willen bijdragen aan een omgeving waarin iemand met downsyndroom of een andere handicap beter geaccepteerd en geïntegreerd wordt. We bieden ondersteuning om de inclusie in het onderwijs te verbeteren.